Technológia

Strojno-technologická časť

SAHZ predstavuje formu stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ) určeného na použitie najmä v dopravných tuneloch. SAHZ je plne kompatibilné s mobilnými čerpacími jednotkami hasičských jednotiek HaZZ. Požiarnotechnické zariadenie na báze hasenia vodnej hmly ako súčasť SAHZ dostatočne znižuje účinky požiaru pomocou absorbovania energie uvoľnenej z požiaru a poskytuje zotrvačný efekt, preto je jeho použitie vhodné v hlavných tunelových rúrach. Na zvýšenie účinnosti vodnej hmly resp. lokalizovanie (ohraničenie rozširovania) požiaru v hlavných tunelových rúrach využíva SAHZ kombináciu požiarnotechnických zariadení a to vodných clôn, ktoré sú inštalované na začiatku a konci každého hasebného úseku v hlavných tunelových rúrach. Keďže požiarnotechnické zariadenie SHZ sprinklerový systém hasenia vodou nie je dostačujúci na účinné hasenie požiarov v polouzavretých priestoroch, akými sú hlavné tunelové rúry resp. hlavné podzemné dopravné systémy, SAHZ používa sprinklerový systém hasenia len mimo hlavných tunelových rúr napr. v prepojovacích častiach tunelových rúr, ktoré sú oddelené od hlavnej tunelovej rúry (systém s dvojicou dverí v priečnom prepojení).

Požiarnotechnické zariadenie na báze hasenia vodnej hmly sa zakladá na troch hlavných mechanizmoch:

  • chladení,
  • odoberaní kyslíka (inertizácia),
  • blokovaní sálavého tepla.
tufepro

Účinnosti chladenia a inertizácie závisia od odparovania povrchovej plochy, zatiaľ čo účinnosť blokovania sálavého tepla závisí najmä od počtu kvapiek. Keď je plocha povrchu a počet kvapiek na objem vody - hasiva veľký, všetky tri mechanizmy sú optimalizované malými veľkosťami kvapiek.

Jedna z najdôležitejších vlastností vody, ako potlačujúcej látky, je jej chladiaca kapacita. Odparovanie vody môže absorbovať energiu nad 2 MJ/kg, čo je lepšie ako akákoľvek realisticky predstaviteľná potlačujúca látka. Kvôli veľmi vysokej rýchlosti odparovania, chladenie v okolí požiaru je okamžité. Odparovanie sa odohráva práve tam, kde účinky požiaru (horúce plamene a požiarne výpary) môžu spôsobiť závažné následky. Neustále sa pohybujúci tok vzduchu počas procesu aktivácie ochladzuje odparenú vodu a nemožno zaznamenať žiadne ohrozenie života a zdravia pre ľudí.

Technické riešenie aktívneho riešenia protipožiarnej bezpečnosti tunelov, prostredníctvom SAHZ TUFEPRO® je navrhnuté pre konštrukciu tunela, pozostávajúceho z jednej alebo dvoch tunelových rúr pri existencii viacerých požiarnych úsekov. V prípade dvoj tunelovej rúry sú priečne prepojenia jednotlivých rúr spojené prepojovacími tunelmi. Každý tunel je vybavený vlastnou strojovňou s vodným čerpadlom a zdrojom vody (požiarnou nádržou vody) na hasenie.

Časť elektro

Elektrická časť systému SAHZ zabezpečuje všetky požiadavky na napájanie systému SAHZ, na detekciu/lokalizáciu požiaru a na riadenie systému SAHZ vrátane všetkých jeho pod súborov vrátane zabezpečenia trvalej dodávky enegie pri požiari počas požadovanej doby.

Detekcia a signalizácia vzniku požiaru

Systém elektrickej požiarnej signalizácie a detekcie požiaru je riešený elektronickou požiarnou signalizáciou s nezávislou ústredňou EPS, pričom v každom úseku bude požiar potvrdený dvomi nezávislými hlásičmi. Požiarna ústredňa bude adresovateľná, rovnako ako všetky automatické a tlačidlové hlásiče požiaru.

SAHZ spĺňa kritériá technického protokolu TP 099 vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Modul TUFEPRO®

Modul TUFEPRO® je expertným modulárnym riešením zabezpečujúcim komplexnú správu, prevádzku a diagnostiku strojného systému SAHZ.